PROJEKT:

logo,
wizytówka,
papier firmowy,
koperta,
teczka

KLIENT:

Firma zajmująca się tworzeniem bezpiecznych, nowoczesnych oraz Inteligentnych Instalacji Elektrycznych