PROJEKT:

logo,
wizytówka,
papier firmowy,
koperta,
teczka,
stopka e-mail

KLIENT:

Firma zajmująca się nieruchomościami